De praktijk

Annemarie Tiebosch-Besseling en Natalia Francisco Kraaijbeek vormen samen de logopediepraktijk Octant.

We zijn een allround logopediepraktijk. In de praktijk worden zowel kinderen als volwassenen begeleid.

Anne MarieAnne-Marie

Anne-Marie Tiebosch-Besseling heeft vanaf 1992 de praktijk opgebouwd. Naast de praktijk werkt zij ook op het speciaal basisonderwijs (een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen). Zij werkt ook als logopedist in het Down-team te Sliedrecht en is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen (en volwassenen) met het syndroom van Down.

Zij behandelt ook veel kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme, of andere complexe problemen. Verder begeleidt zij ook baby’s en peuters met eet- en drinkproblemen. Kinderen met sensorische verwerkingsproblemen kunnen ook begeleid worden. Zij is ook bekend met PROMPT (Prompts for Restructuring Oral motor Muscular Phonetic Targets ). Dit biedt  hulp bij het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken.

Een andere specialisatie: Leespraat een leesmethode speciaal ontwikkeld voor kinderen met het syndroom van Down. Leren lezen om beter te leren praten.


NataliaNatalia

Natalia Francisco Kraaijbeek is sinds januari 2001 werkzaam in de praktijk. Een jaar later is zij maat in de maatschap geworden. Zij werkt naast de praktijk ook nog 1 dag op het voortgezet speciaal onderwijs, een school voor Zeer Moeilijk Lerenden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Natalia heeft verschillende cursussen gevolgd, zoals taalstoornissen bij meertalige kinderen, communicatie bij autisme, dyslexie, taalontwikkelingsstoornissen. Daarnaast gaat ze ook naar congressen en symposia, voornamelijk gericht op de taal en spraak.


Met wie werken we samen?

Wij werken o.a. samen met school, (kinder)fysiotherapeut, orthopedagoog, sensorisch intergratie therapeut, psychomotorisch therapeut, tandarts , orthodontist,audiologisch centrum, MEE, Spon en consultatiebureau.


logo kwaliteitsregister paramediciKwaliteit

Zowel Anne-Marie als Natalia zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Daarnaast zijn zij geregistreerd in het Kwaliteitsregister en nemen zij actief deel aan een kwaliteitskring.